5 sept. 2010

Calendarul examenului de bacalaureat 2011

Prima sesiune de examen - iunie-iulie 2011

23 – 27 mai 2011: Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

27 mai 2011: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6 - 8 iunie 2011: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

8 - 10 iunie 2011: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

13 - 17 iunie 2011: Evaluarea competentelor digitale – proba D

20 - 23 iunie 2011: Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circula ie internationala – proba C

27 iunie 2011: Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă

28 iunie 2011: Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă

29 iunie 2011: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă

1 iulie 2011: Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă

3 iulie 2011: Afisarea rezultatelor

4 iulie 2011: Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)

5-7 iulie 2011: Rezolvarea contestatiilor

8 iulie 2011: Afisarea rezultatelor finale


A doua sesiune de examen - iunie-iulie 2011

11 – 15 iulie 2011: Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

22-23 august 2011: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

22-24 august 2011: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

23 -24 august 2011: Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circula ie internationala – proba C

25 - 26 august 2011: Evaluarea competentelor digitale – proba D

29 august 2011: Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă

30 august 2011: Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă

31 august 2011: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa

2 septembrie 2011: Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa

4 septembrie 2011: Afisarea rezultatelor (până la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)

5-6 septembrie 2011: Rezolvarea contestatiilor

7 septembrie 2011: Afisarea rezultatelor finale